ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥ

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020
Γλώσσα: Αντιγραφή-Ορθογραφία: σελ. 43 ΒΜ τα ουσιαστικά από τις λέξεις του λεξιλογίου
Ένα Φύλλο Εργασιών
Ιστορία:σελ.26 ΒΜ  "Το λιοντάρι της Νεμέας" ( Απαντάς στις 3 πρώτες ερωτήσεις του Φ.Ε)
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020
Γλώσσα: Ανάγνωση: σελ.40 ΒΜ "Στη νέα μας γειτονιά"
Αντιγραφή-Ορθογραφία: σελ. 42 ΒΜ τις ασκήσεις 6 και 7
Ένα Φύλλο Εργασιών
Θρησκευτικά: Δύο ερωτήσης από το ΦΕ
Μελέτη Περιβάλλοντος: Ένα ΦΕ