Ψυχαγωγίαsavez-vous que...

 Το ήξερες αυτό; dimlieg.europe.sch.gr/savoir.html                                                                                                                                               

 

 

Γλωσσοδέτες: dim-lieg.europe.sch.gr/glossodetes.html

Αινίγματα - Σπαζοκεφαλιές: dim-lieg.europe.sch.gr/enigmes.html                        enigmes                                                

Τραγούδια: dim-lieg.europe.sch.gr/chansons.html      διάφορα παιδικά τραγούδια- chansons divers